BIO

BIOGRAFIA ARTYSTYCZNA

Helena Bregar - lekki sopran liryczny pochodzenia polsko-słoweńskiego.

Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Bydgoskiej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w klasie śpiewu solowego dr hab. Małgorzaty Greli oraz Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt w klasie śpiewu barokowego prof. Isabelle Poulenard oraz prof. Elsy Maurus (Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien). Studia na paryskiej Sorbonie (Université Paris Sorbonne IV) zaowocowały otrzymaniem tytułu Licancjata z muzykologii. Studiowała dyrygenturę chóralną pod kierunkiem Valérie Fayet w Konserwatorium Nantejskim oraz grę na lutni i gitarze renesansowej w konserwatorium w Tours w klasie Miguela Henry oraz Michela Gendre, a także l’art de ménétrier – sztukę akompaniowania do tańców renesansowych u Robina Joly.
Brała udział w kursach mistrzowskich Marka Rzepki, Olgi Pasiecznik, Jadwigi Rappé, Heleny Łazarskiej, Anne Constantin, Paula Agnew oraz Andreasa Scholla. Jest laureatką i finalistką licznych konkursów, m. in. Międzynarodowego Konkursu Śpiewu Barokowego w Froville.

W 2022 roku została laureatką kursów Hanseatic Ensemble w Lübeck (Niemcy). Jej repertuar obejmuje kompozycje z okresu od średniowiecza aż po współczesność. Na stałe współpracuje zarówno w roli solistki jak i chórzystki z licznymi zespołami: Flores Myrtae Anny Žakowej (muzyka średniowieczna i współczesna), chórem kameralnym Le Nocturnal (muzyka romantyczna i współczesna), Ensemble Les Métaboles, Compagnie La Tempête, Ensemble Vox Cantoris oraz Les Musiciens de Saint-Julien. Brała udział w wykonaniu wielu dzieł z zakresu muzyki sakralnej (m.in.: Te Deum M.-A. Charpentiera w Filharmonii Słupskiej, liczne kantaty J. S. Bacha, motety F. Couperina i M.-R. De Lalande’a w Kaplicy Królewskiej na Wersalu) jak i świeckiej. Spośród wykonań dzieł scenicznych do jej dorobku należą: rola Zuzanny z Wesela Figara W. A. Mozarta, Toruń, (dyr. D Borowicz), Céphise i Vénus z L’Europe Galante A. Campry, CRR de Paris (dyr. S. Marq), postać Endymione z opery F. Cavalliego Calisto, Domiziana z opery Il Tito A. Cesti, Amore i Proserpina z Il Orfeo L. Rossiego, w CRR de Paris (dyr. S. Fuget).
Helena rozwija karierę jako aktorka teatralna (XI Akademia Praktyk Teatralnych w Gardzienicach) a także filmowa (we współpracy z reżyserem Marcusem Borją). Od 2011 roku szkoli warsztat tańca renesansowego oraz barokowego pod kierunkiem Robina Joly oraz Any Yepes.Jest solistką bydgoskiej Kapeli OldNova, wykonującej folk progresywny. Powierzono jej liczne prawykonania utworów współczesnych wykorzystujących technikę krzyko-śpiewu, m. in.: Etnos; L’Inferno; Hodie scietis qua veniet Domine (zarejestrowany przez wytwórnię płytową DUX) Szymona Godziemby-Trytka. Od 2020 roku prowadzi warsztaty krzyko-śpiewu oraz słowiańskich pieśni tradycyjnych. W 2023 roku założyła Ensemble La Sensible. W swoich autorskich spektaklach Helena dąży do łączenia sztuk: muzyki, teatru oraz tańca.

REPERTUAR

Muzyka średniowieczna

chorał gregoriański, muzyka okresu ars antiqua : pierwsze utwory polifoniczne - organum - twórczość Leoninusa i Perotinusa (szkoła Notre-Dame), pierwsze formy liryki wokalnej - chanson trubadurów i truwerów. Muzyka okresu ars nova : motety, msze, francuskie ballady, ronda i virelai (G. de Machaut), włoskie madrygały, caccie (F. Landini).

Wczesna muzyka barokowa

muzyka seconda pratica : monodie z akompaniamentem basso continuo, francuskie air de cour - pieśni z towarzyszeniem lutni (P. Guédron, E. Mouliné, Ch. de la Barre, M. Lambert), twórczość Cameraty florenckiej (G. Caccini) i inne arie włoskie (G. Frescobaldi).

Muzyka renesansowa

muzyka szkoły franko-flamandzkiej (G. Binchois, G. Dufay, Josquin des Prés, Orlando di Lasso), polifoniczne chansons (C. Jannequin), muzyka Akademii Muzyki i Poezji de Baïf (C. Le Jeune), muzyka angielska (T. Morley, J. Dowland).

Dojrzała muzyka barokowa aż do współczesnej

dzieła sceniczne: opery, operetki, musicale; twórczość oratoryjno-kantatowa; liryka wokalna i inne.

Prócz dzieł muzyki klasycznej Helena Bregar interpretuje również pieśni tradycyjne, standardy jazzowe, piosenki kabaretowe oraz poezję śpiewaną z repertuaru m.in.: Piwnicy Pod Baranami, Kabaretu Starszych Panów, Ewy Demarczyk, Anny German, Barbary, Edith Piaf, Jacquesa Brela, Yvette Guilbert.